Ke každému plynovému ohřívači ENBRA obdržíte jako dárek CCS kartu s kreditem 300 Kč

Společnost ENBRA připravila pro své zákazníky cenovou akci s názvem „Tankujte grátis s plynovými ohřívači“. Každý zákazník, který si v květnu, červnu nebo červenci zakoupí plynový zásobníkový ohřívač ENBRA, obdrží navíc jako dárek CCS bonus+ kartu s kreditem 300 Kč. Kartu lze využít pro nákup pohonných hmot a dalších služeb na benzínových stanicích.

Plynové zásobníkové ohřívače ENBRA vyrábí renomovaná americká firma Rheem. Jsou určeny hlavně pro domácnosti s vyššími nároky na kvalitu a množství teplé vody a je možné je instalovat také v obytných prostorách. Ohřívače ENBRA mají díky vyměnitelné magnesiové anodě dlouhou životnost a nevyžadují téměř žádný průběžný servis. K jejich bezpečnému provozu přispívá pojistka zpětného tahu spalin. „Zásobníkové ohřívače ENBRA nabízejí velmi dobrý poměr ceny a kvality a díky integrované pojistce zpětného tahu spalin splňují i ty nejvyšší nároky na bezpečnost provozu. Dárek ke každému zakoupenému ohřívači jistě bude pro naše zákazníky dalším příjemným bonusem,“ uvedl Karel Vlach, generální ředitel společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky.

Cenové akce „Tankujte grátis s plynovými ohřívači“ mohou využít všichni zákazníci, kteří si koupí některý z řady plynových zásobníkových ohřívačů ENBRA. Akce začíná 1. 5. 2016 a končí 31. 7. 2016.

 

Úplná pravidla a podmínky marketingové soutěže

„TANKUJTE GRÁTIS S s plynovými ohřívači vody ENBRA“

(dále jen „soutěž“)

1. Pořadatel

Soutěž pořádá společnost ENBRA, a.s., se sídlem Durďákova 5, 613 00 Brno IČ: 44015844.


2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 1. 5. do 31. 7. 2016 včetně, ve vybraných velkoob-chodech na území České republiky.


3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „účastník“).


4. Podmínky účasti v soutěži a odměny

4.1 Podmínkou účasti v soutěži je nákup některého z vybraných typů stacionárních ohřívačů vody značky ENBRA přímo od pořadatele nebo v libovolném velkoobchodě zařazeném do této akce. Příslušné velkoobchody jsou také po dobu konání akce označeny uvedeným akčním plakátem.

4.2 Za uzavření každé kupní smlouvy, jejímž předmětem je stacionární ohřívač vody  ENBRA, od které nebude odstoupeno ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených v platných Všeobecných obchodních, dodacích a reklamačních podmínkách pořadatele, obdrží účastník jako dárek bonusovou kartu společnosti CCS v hodnotě 300,- Kč. Bonusová karta účastníka opravňuje pořizovat pohonné hmoty a další zboží na prodejnách označených symbolem společnosti CCS až do vyčerpání kreditu. Kredit je platný po dobu 3 let, tj. do 05/2019.

Bonusová karta je dále označena jako „Odměna“.

4.3 Účastník se může této akce zúčastňovat opakovaně po celou dobu jejího konání.

4.4 Odměna bude účastníkovi předána spolu s objednaným typem stacionárního ohřívače vody ENBRA.

4.5 Pořadatel si vyhrazuje právo změnit v průběhu akce Odměnu za jinou typově podobnou a ve srovnatelné cenové hladině, pokud nebude aktuálně dostupná u dodavatele.


5. Další podmínky

5.1 Vymáhání účasti či Odměny v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení odměny v hotovosti či její dodatečná výměna za Odměnu jinou.

5.2 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání Odměny, případně jednání, které není fair play a v rozporu s pravidly akce.

5.3 V případě odstoupení od smlouvy (pro kterou je akce určena, viz bod 4.2) je účastník povinen postupovat podle platných Všeobecných obchodních, dodacích a reklamačních podmínek pořadatele a spolu se zbožím vrátit pořadateli i Odměnu.

5.4 Reklamovat závadu na Odměně je možné.

5.5 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.enbra.cz nebo na www.rheem.cz.

5.6 Účastník akce bere na vědomí, že účast může mít daňové souvislosti. Účastník výslovně potvrzuje, že včas vypořádá na vlastní odpovědnost a náklady veškeré daňové povinnosti, které mu případně vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži a čerpáním Odměny.

5.7 Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout v jakýchkoliv otázkách spojených s touto akcí, ve sporech, pochybnostech či nejasnostech ohledně pravidel s konečnou platností.

5.8 Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

V Brně dne 1. 5. 2016